Reddington Resources
 

Welkom bij Reddington Resources

Putting the Human in Human resources 

 

Reddington Resources is een ervaren detacheringsonderneming, waarbij werving- en selectie een onderdeel is. Onze onderneming is ontstaan door enerzijds de behoefte op de arbeidsmarkt in te vullen en anderzijds de toenemende vraag bij bestaande klanten uit voorgaande opdrachten die onze medewerkers elders hebben uitgeoefend. Wij zagen de gaps, wij hebben de fit. En dat bieden wij aan tegen fixed fees. 


Wij staan voor ervaren, duidelijk, snel en met name betrokken. Reddington Resources gaat uit van de wens van de mens, cultuurfit met de organisatie en natuurlijk moeten expertises aan elkaar verbonden worden. Met deze voorwaarden werken wij en borgen wij langjarige samenwerkingen. U met uw medewerker en wij met u. 


Onze medewerkers zijn hoogopgeleide en ervaren specialisten in diverse branches en segmenten, waaronder Manufacturing, Techniek, Retail en uiteraard zakelijke dienstverlening (ICT & HR). Wij spreken uw taal, de taal van uw medewerkers en weten alles van employer branding, employee journeys, instroom en uitstroom van medewerkers en de uitdagingen waar een organisatie voor staat, als er een plaats in de organisatie niet gevuld zou zijn. 


En die kennis hebben wij ook opgebouwd en gedeeld aan de kandidaatzijde. Wij zijn zelf medewerkers geweest, wij hebben de discrepanties, politiek en budgettaire beslissingen gezien en de consequenties hiervan in zowel groot MKB als corporate omgevingen. Wij weten van wanten en zijn uw ervaren businesspartner in werving- en selectie, een trusted advisor voor human resource trajecten. Een van de redenen waarom wij met regelmaat in ons netwerk gevraagd worden om masterclasses te geven op universiteiten, lezingen bij netwerkbijeenkomsten en deelnemen aan journalistieke vraagstukken omtrent arbeidsbemiddeling. 


Ervaring maakt een mens rijker en wij verrijken onszelf met kennis om te doen waar wij goed in zijn en plezier aan beleven: kennis maken met mensen om een zo goed mogelijke match voor de toekomst te maken. Wilt u kennis maken met ons, neem dan snel Contact op !